آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی (به روزرسانی ۲۰۲۱)/ رسوب آب

  ✅ از جمله مهم ترین مسائل در زمینه آزمایش آب و آزمایش پساب که برای آبیاری زمین های زراعی و کشاورزی مورد اهمیت است، تصفیه فاضلاب تولیدی و استفاده از آن می باشد. اما ابتدایی ترین کار برای استفاده مجدد از فاضلاب، انجام آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی است. این مقاله به بررسی پارامترهای مورد اهمیت برای آنالیز فاضلاب در آزمایشگاه فاضلاب به منظور برنامه ریزی برای استفاده مجدد از آن در زمینه های مختلف می پردازد.

  همانطور که می دانیم کمبود آب کشور و بالا رفتن رقابت بین مصرف های مختلف آب، از جمله مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم. همچنین تشدید آلودگی فاضلاب و کاهش کیفیت منابع آب کشور، باعث شده است که آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی و همچنین تعیین حد مجاز آن ها بیش از پیش مورد اهمیت واقع شود.

  آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی از جمله مهم ترین فاکتورها برای برنامه ریزی جهت استفاده مجدد از فاضلاب تولیدی محسوب می شود.

  بنابراین می توان نتیجه گرفت با توجه به محدودیت کمی آب و همچنین روند روبه رشد آلودگی منابع آب، امروزه استفاده مجدد از فاضلاب جزو اصلی ترین رویکردها قرار می گیرد. مصارف کشاورزی به عنوان اصلی ترین مصرف آب در سطح کشور، بیش از سایر مصارف به آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی نیاز دارد.

  آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی

  آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی در کدام مراکز انجام می شود؟

  آزمایشگاه آب و پساب رسوب آب با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان دامپزشکی، کلیه آزمایش های فاضلاب را به وسیله مجهزترین دستگاه ها مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام می دهد. همچنین این آزمایشگاه معتبر دارای گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ می باشد.

  از جمله دیگر مزایای آزمایشگاه آب و پساب رسوب آب، مقایسه میزان پارامترهای آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی با حد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه آن به صاحبان صنایع می باشد.

  در صورت بالا بودن میزان پارامترهای آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی چه باید کرد؟

  در صورت بالاتر بودن پارامترهای آزمایش نسبت به حد مجاز، فاضلاب باید تصفیه شده و جهت کشاورزی یا آبیاری استفاده شود.

  شرکت رسوب آب به عنوان سازنده و طراح دستگاه های تصفیه آب مانند اسمز معکوس و همچنین دستگاه های تصفیه فاضلاب، همواره آماده ارائه مشاوره در زمینه طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به صاحبان صنایع می باشد.

  در ادامه به آنالیز فاضلاب و پارامترهای مهم در این زمینه به منظور استفاده در مصارف مختلف می پردازیم. با ما همراه باشید.

  آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی که برای تست تصفیه پذیری فاضلاب انجام می شود چیست؟

  اولین قدم برای ارزیابی تصفیه پذیری فاضلاب، انجام آزمایش جارتست است. جارتست به عنوان مقیاس آزمایشگاهی سیستم تصفیه فاضلاب، می تواند در محاسبه تأثیر نسبی منعقد کننده های مختلف، زمان و تداخل بهینه و سرعت های مختلف مفید واقع شود.

  آزمایشگاه فاضلاب

  هدف از انجام آزمایش فاضلاب جارتست چیست؟

  هدف از انجام آزمایش فاضلاب جارتست، به وجود آوردن شرایط متناسب با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، در جهت آنالیز فاضلاب، تصفیه پساب و انتقال پساب صنعتی به محیط زیست است.

  آیا می توان پس از تصفیه، فاضلاب و پساب تولیدی را در محیط زیست تخلیه نمود؟

  طبق طرح پایش خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست، پساب تصفیه شده هر صنعت آزمایش می شود. پس از آزمایش پساب گزارش های مربوطه در قالب طرح پایش خوداظهاری به سازمان محیط زیست ارائه می شود.

  پارامترهای آزمایش فاضلاب و پساب تصفیه شده مربوط به هر صنعت، در شیوه نامه تدوین شده به وسیله سازمان محیط زیست مشخص شده است. در همین راستا آزمایشگاه معتمد محیط زیست باید بر اساس آن شیوه نامه عمل کرده و به آنالیز فاضلاب بپردازند.

  پارامترهای مهم آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی

  پارامترهای مهمی که در این آزمایش باید تست شوند شامل موارد زیر است:

  ویژگی/شرح آزمون
  pH
  COD
  BOD
  نیترات
  نیتریت
  آمونیاک
  فسفات
  کلراید
  TDS
  TSS
  دما
  رنگ
  SS
  کدورت
  اکسیژن محلول
  سولفات
  کلرآزاد
  سیانید
  فلوراید
  سولفید
  سولفیت
  چربی و روغن
  ABS
  فرمالدئید
  فنل
  نقره
  آلومینیوم
  آرسنیک
  دترجنت
  بر
  باریم
  بریلیوم
  کلسیم
  کادمیوم
  کبالت
  کروم (۶+)
  کروم (۳+)
  مس
  آهن
  جیوه
  لیتیم
  منیزیم
  منگنز
  مولیبدن
  نیکل
  سرب
  سلنیم
  وانادیم
  روی
  مواد رادیو اکتیو
  توتال کلیفرم
  فکال کلیفرم
  تخم انگل
  آزمایش آب

  آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی

  برای شناخت حد مجاز آزمایش های فاضلاب و پساب صنعتی چه مرجعی وجود دارد؟

  استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، حد مجاز آزمایش های فاضلاب را مشخص می کند. حد مجاز این آزمایش ها با توجه به نحوه استفاده مجدد یعنی تخلیه شدن فاضلاب به آب های سطحی، چاه جاذب و یا به عنوان آبیاری تعیین می شود.

  ویژگی/شرح آزمون تخلیه آبهای سطحی mg/L تخلیه ب چاه جاذب mg/L مصارف کشاورزی و آبیاری mg/L
  pH ۸٫۵ -۶٫۵ ۹ -۵ ۸٫۵ -۶
  COD ۶۰ ۶۰ ۲۰۰
  BOD ۳۰ ۳۰ ۱۰۰
  نیترات ۵۰ ۱۰
  نیتریت ۱۰ ۱۰
  آمونیاک ۲٫۵ ۱
  فسفات ۶ ۶
  کلراید ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
  TDS تبصره ۱ تبصره ۲
  TSS ۴۰ ۱۰۰
  دما تبصره ۴
  رنگ ۷۵ ۷۵ ۷۵
  SS ۰ ۰ ۰
  کدورت ۵۰ ۵۰
  اکسیژن محلول ۲ ۲
  سولفات ۴۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰
  کلرآزاد ۱ ۱ ۰٫۲
  سیانید ۰٫۵ ۰٫۱ ۰٫۱
  فلوراید ۵/۲ ۲ ۲
  سولفید ۳ ۳ ۳
  سولفیت ۱ ۱ ۱
  چربی و روغن ۱۰ ۱۰ ۱۰
  ABS ۵/۱ ۵/۰ ۵/۰
  دترجنت ۵/۱ ۵/۰ ۵/۰
  فرمالدئید ۱ ۱ ۱
  فنل ۱ ناچیز ۱
  نقره ۱ ۱/۰ ۱/۰
  چربی و روغن ۱۰ ۱۰ ۱۰
  آلومینیوم ۵ ۵ ۵
  آرسنیک ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰
  بر ۲ ۱ ۱
  باریم ۵ ۱ ۱
  بریلیوم ۰٫۱ ۱ ۰٫۵
  کلسیم ۷۵
  کادمیوم ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۰۵
  کبالت ۱ ۱ ۰٫۰۵
  کروم (۶+) ۰٫۵ ۱ ۱
  کروم (۳+) ۲ ۲ ۲
  مس ۱ ۱ ۰٫۲
  آهن ۳ ۳ ۳
  جیوه ناچیز ناچیز ناچیز
  منیزیم ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
  منگنز ۱ ۱ ۱
  مولیبدن ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱
  نیکل ۲ ۲ ۲
  سرب ۱ ۱ ۱
  سلنیم ۱ ۰٫۱ ۰٫۱
  وانادیم ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱
  روی ۲ ۲ ۲
  مواد رادیو اکتیو ۰ ۰ ۰
  توتال کلیفرم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
  فکال کلیفرم ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰
  تخم انگل تبصره ۵

  آزمایشگاه رسوب آب، در همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، مفتخر است تمامی آزمایش های فاضلاب را با توجه به استانداردهای روز دنیا انجام داده و نتایج را مطابق با ضوابط سازمان محیط زیست در اختیار صنایع قرار دهد. همچنین شرکت رسوب آب در زمینه اصلاح و طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب نیز در خدمت صنایع مختلف می باشد.

شركت شيميايى تحقیقاتی رسوب آب با بيش از سه دهه تجربه در زمينه سيستم هاى تصفيه آب و فاضلاب، همگام با رشد روز افزون صنعت در كشور عزيزمان ايران و با رویکرد استفاده صحيح از منابع آب کشور به عنوان سرمايه ملى با استعانت از خداوند متعال و بهره گرفتن از متخصصين مجرب و احداث كارخانه تولیدی با اخذ پروانه بهره بردارى و دريافت گواهينامه ISO ،اقدام به توليد سیستم هاى تصفيه آب به روش اسمز معكوس و نانو فيلتراسيون و مواد شيميايى مرتبط با این دستگاه ها نموده است.

تهران - خیابان بهار شمالی – پلاک ۲۱۹ - واحد ۲
021 - 77655035-6 | 021 - 77646102-4

فرم تماس

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم :)