اخبار و مقالات

بررسی روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی

تجزیه و آب گیری لجن تولید شده طی فرایند تصفیه یکی از چالش های اساسی در فرایند تصفیه فاضلاب می باشد . هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه فاضلاب تحت شرایط مختلف و انتخاب بهترین شرایط می باشد .

تجزیه و آبگیری لجن پس از انجام شرایط متفاوتی از فرکانس 35 و 130 کیلوهرتز و زمان ماند 3 ، 5 ، 10 و 30 دقیقه بررسی و در نهایت تغییرات مقادیر اکسیژن مورد نیاز شمیایی محلول SCOD ، مقاومت ویژه به فیلتراسیون SRF و زمان مکش CST در نمونه های لجن تعیین گردید .

آزمایش های انجام شده نشان می دهد که بهترین آب گیری در فرکانس 35 کیلوهرتز و زمان ماند 5 دقیقه اولتراسونیک به دست امده است . به طوری که در این شرایط SCOD% ، CST ، SRF به ترتیب به 4.3% ،S 151 و m/Kg 1013×1/2 رسیده اند .

بر اساس نتایج مطالعه ، روش اولتراسونیک به طور معنا داری تجزیه لجن را افزایش داده و آب لجن را بهبود می بخشد .

منبع : پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *