اخبار و مقالات

آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب و همه چیز درباره آن !

آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب با انجام آنالیزهای شیمیایی، کیفیت آب آشامیدنی را ارزیابی می کند.

وجود چندین آزمایشگاه آب و فاضلاب برای شهرهای بزرگ مانند تهران، برای حفظ سلامتی آب شرب و سنجش وضعیت تصفیه خانه ها و ارزیابی آلاینده های داخل آب، حیاتی است.

عبارت آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران، به آزمایشگاه آنالیز آب در تهران اطلاق می شود که در واقع یک آزمایشگاه گسترده و تخصصی است که زیر نظر متخصصین و کارشناسان شیمی و بیوشیمی، فعالیت می کند.

گزارش کار آزمایشگاه آب و فاضلاب از جمله مراجع قابل استنادی است که به ارگان های ذی صلاح ارجاع شده و دستور کار این نهادها را جهت دهی می کند.

با انجام آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب در آزمایشگاه آب آشامیدنی تهران و گزارش کار حاصل از آزمایش آب آشامیدنی تهران و یا آنالیز فاضلاب در آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب، کیفیت آب و وضعیت شبکه آب و فاضلاب، تعیین می شود.

برای دسترسی به لیست آزمایشگاه های آب و فاضلاب می توانید به اطلاعات سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت مراجعه کنید.

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب از عناصر حیاتی در شهرهای بزرگ محسوب می شود.

آزمایشگاه آب تهران، پاسخ بسیاری از مشکلات سلامتی را که به طور گسترده ممکن است شیوع یابد، به واسطه انجام آزمایشات آب و فاضلاب، پیدا می کند.

آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب

با رشد شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیت انسانی در واحد سطح، میزان همپوشانی و اشتراکات زندگی میان افراد، افزایش یافته و نیاز به راه اندازی شبکه های تامین انرژی و نیز شبکه های حذف و دفع ضایعات انسانی از این جامعه شلوغ و انبوه شهری، باعث شد، در شهرهای جهان، تصفیه خانه های عظیم و شبکه های آب و فاضلاب به عنوان یکی از شبکه های حیاتی بقای انسان شهرنشین، توسعه یابند.

از طرفی، تامین آب تمیز و قابل نوشیدن و شستشو برای جمعیت بشر که در حال افزایش است، در سال های اخیر به چالش اصلی و بزرگ برای کشورهای جهان بدل شده است و بحران آب، یکی از بحران های اساسی و حیاتی انسان مدرن است، فلذا با توجه به محدودیت منابع آبی در طبیعت، لزوم به تصفیه و ایجاد چرخه احیاءپذیر میان شبکه فاضلاب و شبکه آب، برای استفاده چندباره از منابع آبی، از الزامات زندگی مدرن به ویژه برای کلان شهرهایی نظیر تهران است.

همچنین منبع آب آشامیدنی، نقش فوق العاده مهمی در کیفیت سلامتی و زندگی افراد یک جامعه دارد و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی و ارزیابی های درست، منابع آب شهری، به راحتی می تواند منبع انتشار سریع میکروب و عناصر شیمیایی سمی و آلودگی ها و نشر بیماری های عفونی و … باشد.

به همین دلیل ضرورت دارد نهادها و موسسات تخصصی با نظارت دقیق و انجام آزمایشات پیشرفته و مولکولی و شیمیایی، کیفیت آب آشامیدنی را ارزیابی کنند.

به همین دلیل وجود آزمایشگاه آب و فاضلاب در شهرها، نیاز حیاتی به حساب می آید.

کیفیت سنجی آب

 

در آزمایشگاه آب و فاضلاب هم به بررسی آب آشامیدنی تامین شده از منابع طبیعی پرداخته می شود و هم وضعیت پسماندهای آبی و فاضلابی و نیز روند تصفیه فاضلاب و کیفیت و سلامت آب تامین شده از فاضلاب تصفیه شده، بررسی می گردد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب، به طور مستمر در بخش های مختلف شبکه توزیع و نیز در محل منبع و محل مصرف، کیفیت انواع آب در آزمایشگاه را بررسی می کند.

در جهان امروز، آلودگی پساب های انسانی اعم از فاضلاب شهری و صنعتی، نقش پررنگی در مسمومیت محیط زیست داشته و در نهایت، تمام این آلودگی ها از طریق چرخه های مختلف زیستی، به زندگی انسان باز می گردد.

برای مثال، فاضلاب آلوده انسانی، می تواند در آلودگی پوشش گیاهی و در نتیجه آلودگی دام هایی که از آن گیاهان تغذیه می کنند نقش داشته و برخی از آلاینده ها در بافت های گوشتی دام باقی مانده و در نهایت وارد سبد غذایی انسان می شود. آلودگی دریاچه ها و رودها توسط فاضلاب انسانی نیز می تواند موجب ذخیره مواد سمی در بافت ماهیان شود.

با این اوصاف هرچه دقیق تر جنبه های زندگی بشری را بررسی می کنیم، بیشتر پی به اهمیت حیاتی وجود آزمایشگاه آب و فاضلاب می بریم.

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب

آزمایشگاه رسوب آب، آزمایشگاه آب و فاضلاب تهران است که با سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور، همکاری داشته و از گواهینامه 17025 برای آنالیز کامل آب و فاضلاب و پساب، تحت استانداردهای روز دنیا، برخوردار است.

آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب، دارای بخش های تخصصی جداگانه ای است که هر یک منحصرا، برای ارزیابی های مختلف تخصصی، فعالیت دارند.

بررسی آلاینده های آب آشامیدنی

بخش های آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب، شامل واحدهایی نظیر آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، آزمایشگاه آب چاه، آزمایشگاه تست آب آشامیدنی، واحد آنالیز فاضلاب و … است.

در این آزمایشگاه ها، وضعیت آب از لحاظ میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین سنجیده شده و سختی آب تعیین می گردد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب باید از وسایل و دستگاه های دقیق و استاندارد به روز دنیا، جهت سنجش دقیق و کامپیوتری و دیجیتالی و انجام آزمایشات شیمی آب و فاضلاب، برخوردار باشد.

 

آلاینده های آب که در آزمایشگاه های آب و فاضلاب بررسی می شود، گوناگون هستند.

برخی از آلاینده های خطرناکی که در آزمایشگاه آب و فاضلاب به دقت ارزیابی می شوند تا کیفیت و سلامت آب شرب را تعیین کند، شامل آرسنیک، سرب، جیوه و آهن است. این آلاینده ها هم می توانند در محل تامین منابع آبی مانند رود و چاه وارد جریان آب شوند و یا در مسیر توزیع و در اثر نشت و نفوذ در بخش های مختلف شبکه آب به لوله های آب شهری راه یابند، به همین دلیل، آزمایشگاه آب و فاضلاب رسوب آب با نمونه گیری از بخش های مختلف شبکه آبی شهر تهران، برای تست سلامت آب، اقدام می کند.

از دیگر انواع آلودگی آب، می توان به آلودگی های میکروبی توسط ارگانیزم های زنده از جمله باکتری ها و ویروس ها اشاره کرد؛ منشا شیوع بسیاری از بیماری های عفونی به ویژه عفونت های گوارشی، از طریق همین شبکه آب و فاضلاب شهری، تامین می شود. لازم به تاکید است که گاهی نشت و نفوذ فاضلاب به داخل شبکه آب و یا چاه و قنات ها و رودها، می تواند منبع ورود میکروب به داخل جریان آب شرب باشد.

آنالیز فاضلاب

گل و لای، رسوبات و تست سختی آب، از دیگر جنبه هایی است که برای تعیین سلامت و کیفیت آب در آزمایشگاه آب و فاضلاب در نظر گرفته می شود.

آزمایشگاه آب و فاضلاب از طریق دستگاه های پیشرفته مانند اسپکتروفتومتر و اتمیک ازورپشن تست های مختلف را برای بررسی انواع آلودگی های آبی، انجام می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *