کلیه مهندسان و طراحان سیستم های تصفیه آب با توجه به متنوع بودن سیستم ها و بدون در دست داشتن آنالیز آب، قادر به تشخیص نوع دستگاه مورد نیاز نمی باشند.

در قدم بعدی پس از بررسی آنالیز آزمایشات و تعیین نوع دستگاه، باید مشخص گردد مصرف آب تصفیه شده به چه منظور است؟
که هرکدام از این نوع آب ها دارای استاندارد خاصی می باشد .
شرکت شیمیایی تحقیقاتی رسوب آب پویا علاوه بر طراحی ، ساخت دستگاه های تصفیه آب ، دارای آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی می باشد که با توجه به انجام آزمایشات و مطالعه دقیق آن، قادر است به مشتریان، مشاوره در ارتباط با انتخاب نوع دستگاه بر اساس استانداردهای موجود ارائه نماید و همچنین پس از نصب و راه اندازی کامل دستگاه ، با ارائه کلاس آموزشی برای پرسنل آن مجموعه جهت کار با سیستم و حفظ و نگهداری صحیح آن می کوشد.
و پایان هر ماه به کمک چک لیست ارائه شده توسط مشتریان ، وضعیت سیستم ها را چک می نماید و درصورت مشاهده ایراد در سیستم ها و بهره برداری نادرست، تیم خود را جهت رفع نمودن مشکل اعزام می نماید.